اخبار برگزیده

دوستی ها می مانند

در زندگی انسان ها می روند و دوستی ها می مانند ،

ای کاش می آموختند به مردم که نام نیک برجاگذاشتن فرزندان پسر یا دختر نیست ، برجاگذاشتن گفتار و کردار نیک با یاری پندار نیک هست و دوستی ها و مهربانی ها . 


 [ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]

دوستی ها می مانند

دوستی ها می مانند

دوستی ها می مانند

 


منبع این نوشته : منبع
آخرین جستجو شده ها