اخبار برگزیده

آرامش به چه قیمتی

برای رسیدن به آرامش سرت به کار خودت باشه

آرامش به چه قیمتی ؟ به قیمت بی شرف شدن در برابر کاری های بیناموسا ؟ می شه تجاوز جنسی به دختر بچه‌ها و قتل رو دید و چیزی نگفت ؟ آره مث حالای مردم ایران ، می شه نکبتا از گلوی زن و بچه ی بدبختا زد تا یه مشت بی ناموس تبلیغ کنن و یه مشت احمق دنبال ثروت اون دنیایی که نمی دونن کجاس برن زیارت ؟ آره مث حالای مردم ایران، می شه چشم روی اختلاسا بست در برابر گرسنگی خیلیا مرگ خیلیا ؟ آره مث حالای مردم ایران، می شه در برابر مفقود شدن و شکنجه و تجاوز و قتل و اعدام بیگناها به جرم تحمیل دین ساختگی یا واقعی یه عده ساکت موند ؟ آره مث حالای مردم ایران که فقط نظاره‌گر هستند و درس عبرت می گیرن که صداشون در نیاد و سرشون به کار خودشون باشه ، کاش زورگوهای دین تحمیل کن متحجر سرشون توی کار خودشون بود و تحمیلی نمی دین شونو 


آرامش به چه قیمتی

آرامش به چه قیمتی

آرامش به چه قیمتی

 


منبع این نوشته : منبع
آخرین جستجو شده ها